Otyłość i Nadwaga Jako Problem Społeczny

Otyłość i nadwaga stanowią globalny problem zdrowotny. Wyniki badań epidemiologicznych są alarmujące – ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci obserwuje się postępujące obniżanie się progu wiekowego osób z nadmierną masą ciała.

Szczególnie niepokojący jest fakt wzrostu częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Długofalowe skutki zdrowotne wczesnego występowania zwiększonej masy ciała prowadzą do rozwoju wielu innych chorób przewlekłych, obniżenia jakości życia oraz zmniejszonej wydolności organizmu w wieku dojrzałym.

W Polsce 42% dorosłych mężczyzn i 28% dorosłych kobiet ma nadwagę, dodatkowo 10% polskich kobiet i mężczyzn cierpi na otyłość. Czy to dużo? Jeśli uwzględnimy, że nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko problemów ze zdrowiem, należy przyznać, że wyniki te są niepokojące. Porównanie z innymi krajami pokazuje jednak, że nadwaga i otyłość nie są w Polsce bardziej nasilone niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.*

Różnica między nadwagą a otyłością.

Nadwaga – nadmiar tkanki tłuszczowej w organizmie, wybiegający ponad przeciętne normy i prowadzący w efekcie do przyrostu masy ciała.

Otyłość – to patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, przekraczające jego fizjologicznie potrzeby, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia.

Otyłość jest stanem PATOLOGICZNYM – prowadzącym do upośledzenia czynności organizmu w wielu aspektach życia.

Otyłość jest szóstym co do ważności czynnikiem ryzyka śmiertelności na świecie. Zalicza się ją do najważniejszych , przewlekłych chorób zakaźnych – według Światowej Organizacji Zdrowia przybrała postać globalnej epidemii.

Na rozwój otyłości wpływa wiele czynników, m.in. :genetyczne, środowiskowe, socjoekonomiczne i psychologiczne. Uważa się, że czynniki genetyczne są odpowiedzialne za występowanie otyłości tylko w 25-45%. Nie wykryto pojedynczego genu odpowiedzialnego za występowanie zwiększonej masy ciała. Dziedziczenie tego schorzenia ma charakter wielogenowy.

Niemniej jednak rola dziedziczenia skłonności do występowania nadmiernej masy ciała jest istotna. Wykazano, że otyłość występuje u 2/3 potomstwa, jeżeli otyli są oboje rodzice, u 50% – jeżeli otyłe jest jedno z rodziców i 9% dzieci osób szczupłych. Najistotniejszy wpływ na rozwój otyłości wywierają jednak czynniki pozagenowe, w szczególności czynniki środowiskowe, takie jak: nieprawidłowe zwyczaje żywieniowe i brak aktywności fizycznej, które determinują rozwój patologicznego zespołu cech organizmu.

W Polacy wciąż nie postrzega się nadwagi jako stanu niepożądanego. Jak się wydaje, styl życia prowadzący do nadwagi jest traktowany jako normalny i satysfakcjonujący. Nadwaga nie jest zaś stanem, którego większość osób chce uniknąć. Z jednej strony, jest to uzasadnione – nadwaga nie zwiększa istotnie ryzyka problemów zdrowotnych. Z drugiej jednak strony, w długiej perspektywie czasowej nadwaga stanowi zagrożenie, ponieważ może prowadzić do otyłości. Z tego względu uwrażliwienie Polaków na długofalowe ryzyko, jakie niesie nadwaga, jest bardzo istotna.

* http://polpan.org/wp-content/uploads/2014/05/POLPAN_raport_Puszysci.pdf

Chcemy pomóc! W dniach 01.03 – 04.03. w klubie Lady Cat będą prowadzone dyżury w godzinach 18:30 – 19:30, by pomóc dostosować plan treningowy, pomału zmieniać nawyki żywieniowe, żebyś nie bał się wyjść, przyjść do klubu fitness. Często zamykamy się na świat, bo już nie radzimy sobie z Naszym wyglądem, nie umiemy sobie pomóc – Lady Cat jest od zadań specjalnych! Teraz przed Tobą najtrudniejsza część przemiany – wyjdź ze strefy komfortu, przyjdź do Nas na dyżur, zaopiekujemy się Tobą i wspólnie ustalimy cele.