Fitness Dla Dzieci

Program szkolenia zawiera  m.in. elementy tańca, budowę zajęć fitness połączoną z choreografią w różnych stylach oraz ćwiczeniami wzmacniającymi, wizualizację, improwizację ruchu, korektę wad postawy, wiele zabaw zarówno ze sprzętem jak i bez.

Jest wielkim workiem rozmaitości, który niezbędny jest do wszechstronnego, wielotorowego rozwoju dziecka.