CrossGym

Cross Gym to inaczej obwód stacyjny składający się z najróżniejszych ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów. Na każdej stacji uczestnicy wykonują ustalone ćwiczenia w jak największej liczbie powtórzeń w określonym czasie. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonywanie ćwiczenia na danej stacji przechodzimy do stacji kolejnej.

Trening ten jest wspaniałą alternatywą dla siłowni. Łączy w sobie elementy wielu ćwiczeń i dyscyplin, między innymi bieganie, ćwiczenia ze sztangą, podciąganie, rower, skoki, pompki.